Erasmus Trustfonds

Erasmus (1469-1536)

Het doel van het Erasmus Trustfonds is hoofdzakelijke om de groei van de universiteit te bevorderen. Dit kan zijn door beurzen naar studenten, het financieren van projecten, wetenschappelijk onderzoek, het instellen van bijzondere leerstoelen en het aantrekken van gastdocenten. Het fonds werkt ook hard om contacten tussen de Erasmus Universiteit en de maatschappij te bevorderen.

Het Erasmus Trustfonds was gesticht rond het begin van de twintigste eeuw. Rotterdam was inmiddels een bloeiende havenstad met alles wat daarbij hoort. Maar de stad had geen mogelijkheden voor hoger onderwijs. In 1913, voornamelijk door het initiatief van de heren Ruys, Van Stolk en Mees, is de Nederlandse Handels-Hoogeschool opgericht. Op maandag 10 November 1913 zijn de lessen begonnen met een klas van 55 studenten.

Over tijd groeide het aantal studenten en via een aantal naamsveranderingen werd op 1 Februari de Erasmus Universiteit Rotterdam gevormd. Het Trustfonds sponsorde deze oprichting met een bedrag van anderhalf miljoen gulden.

Vandaag is het doel van het fonds, de ontwikkeling van de Universiteit en van de stad Rotterdam. Zij zien een sterke driehoek tussen de stad, de universiteit en het bedrijfsleven. Zij inspireren de verschillende partijen om met voorstellen te komen, die een basis hebben van de 3 hoofdthema’s: De universiteit van de toekomst, de lerende stad en beginnende bedrijvigheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *