Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam ontstond in haar eerste vorm in 1913, toen de Nederlandsche Handels-Hoogeschool werd opgericht met grote steun van particulieren en het plaatselijke bedrijfsleven. In 1939 veranderde de naam in Nederlandsche Economische Hoogeschool toen het hogere handelsonderwijs als een wetenschap werd beschouwd. Vanaf de jaren zestig breidde de school uit en werden ook andere faculteiten toegevoegd. Dit waren in eerste instantie de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen. Later volgden ook nog Wijsbegeerte, Historische en Kunstwetenschappen en Bedrijfskunde. In 1973 werd de Nederlandse Economische Hogeschool samengevoegd met de Medische Faculteit Rotterdam, die in 1966 was opgericht. De twee gingen samen op in de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het was toen de eerste universiteit die zich had vernoemd naar een persoon. Later volgde de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2003 fuseerden een aantal ziekenhuizen en een kliniek met de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de universiteit en werd besloten verder te gaan onder de overkoepelende naam Erasmus MC. De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft op dit moment zeven faculteiten: de Erasmus School of Economics (ESE), de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW), de Erasmus School of Law (ESL), het Erasmus MC, de Faculteit der Wijsbegeerte (FW), de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en de Rotterdam School of Management (RSM). Ook zijn er twee bijzondere instituten: het International Institute of Social Studies (ISS) en het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG). De universiteit biedt studies die in te delen zijn in het onderwijs van één van de vier expertisegebieden: Gezondheid, Welvaart, Bestuur en Cultuur. Van de ruim 20.000 ingeschreven studenten was in 2011 meer dan een kwart afkomstig uit het buitenland, en dan voornamelijk uit Europa en Azië.