Vrije scholen: een opvoedingskeuze

Vrije scholen bieden meer dan het verplichte lespakket

Voor veel mensen zijn vrije scholen een vrij abstract fenomeen. Het zijn scholen waar alternatieve mensen hun kinderen naar toe laten gaan, dat is eigenlijk alles wat de meeste mensen er van weten. Maar de keuze voor een vrije school gaat niet alleen om de wens om je kinderen niet te laten conformeren aan het gangbare idee van de school die hiƫrarchisch ingedeeld is. Het gaat om het aanleren van een manier van denken die past bij mensen die hun leven willen inzetten voor het verbeteren van de samenleving. Veel meer dan de normale scholen die kinderen alleen maar de capaciteiten aanleren om na hun opleiding een baan te kunnen vinden en zo geld te kunnen verdienen. Vrije scholen willen net dat beetje extra meegeven, en voor veel ouders, zoals ikzelf, past dat meer in de opvoeding die ik mijn kinderen wil meegeven. Het is immers aan onze kinderen om de puinhoop die we aan hen hebben nagelaten te verbeteren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *